CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA BAOMUABAN.VN


Khi đăng ký làm thành viên tại website :baomuaban.vn(BMB), khách hàng được yêu cầu cung
cấp một số thông tin cá nhân cần thiết. Dưới đây là chính sách bảo mật mà BMB cam kết thực
hiện để bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Tại sao chúng tôi cần bạn cung cấp những thông tin cá nhân?

BMB đang tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về các khách hàng của mình với mục đích
nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện chính sách ưu đãi cho những khách hàng thân
thiết.

Dựa trên sự đồng ý của khách hàng, BMB gửi những thông tin cập nhật về website cũng
như các chương trình khuyến mãi mới nhất đến từng khách hàng.

Khi khách hàng tiến hành thanh toán trực tuyến trên BMB, các thông tin cá nhân của họ
sẽ giúp cho việc kiểm tra tài khoản thanh toán, giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, và
các trường hợp đáng tiếc khác.

BMB cam kết:

Không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ
chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.

Chỉ có khách hàng mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại website
BMB bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các thông tin trên BMB để tiến hành các giao dịch hợp
pháp, nhưng không có quyền sử dụng những thông tin này vào mục đích Spam hoặc sưu
tầm thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý từ BMB.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hoặc số cố định : (024) 37586309
Mở/Đóng